Tämä on APJ

 

SAK:n paikallisjärjestöt

Ay-liikkeen toiminnan vahvistaminen edellyttää yhteistyötä eri ammattialoilla vaikuttavien ihmisten ja ammattiosastojen kesken. SAK:n paikallisjärjestöt ovat foorumi tälle yhteistyölle. SAK:lainen ay-liike näkyy ja vaikuttaa alueilla paikallisjärjestöjen kautta.

Paikallisjärjestöjä on tällä hetkellä yhteensä noin 110 ympäri Suomea. Ne ovat itsenäisiä yhdistyksiä, jotka kokoavat SAK:n jäsenliittojen ammattiosastot yhteistoimintaan omalla alueellaan. Viime vuosina toiminta-alue on laajentunut seudulliseen suuntaan.

Ammattiosastot maksavat paikallisjärjestöille jäsenmaksua. Paikallisjärjestöt voivat lisäksi saada SAK:lta kannustavaa toimintatukea.

SAK:n paikallisjärjestöjen päätehtävät voidaan kiteyttää kahteen kokonaisuuteen:

 • yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja edunvalvontaan sekä
 • työelämän edunvalvontaan.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja edunvalvonta

Paikallisjärjestöjen yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja edunvalvonta kohdistuvat kunnallisiin ja aluehallintoviranomaisiin, poliittisiin päättäjiin ja muihin työmarkkinaosapuoliin. Toiminnan vaikutus perustuu myös siihen, että muut alueelliset toimijat tuntevat ja tunnustavat paikallisjärjestön roolin. Jatkuva tehtävä on myös palkansaajien yhteiskunnallisen aktiivisuuden kohottaminen ja äänestysaktiivisuuden lisääminen valtiollisissa ja kunnallisvaaleissa.

Työelämän edunvalvonta

Työelämän edunvalvonnassa paikallisjärjestöt tukevat ammattiosastojen edunvalvontaa työpaikoilla. Edunvalvontaa tukevia toimintamuotoja ovat mm. eri alojen ay-aktiivien verkostoituminen, koulutus ja uusien työpaikkojen järjestäytymistä edistävät toimet.

Päätehtävien lisäksi paikallisjärjestöillä on muita merkittäviä tehtäviä, jotka tukevat päätehtävien toteuttamista:

 • järjestäytymisen edistäminen
 • koulutus
 • tiedotus ja viestintä
 • tapahtumien järjestäminen
 • sidosryhmäyhteistyö
 • toiminta poikkeuksellisissa olosuhteissa

 

 

SAK:n Ääneseudun ammatillinen paikallisjärjestö ry on vuonna 1951 perustettu Äänekoskella ja Konnevedellä toimivien SAK:n ammattiyhdistyksien yhteistyöjärjestö. Paikallisjärjestöön kuuluu 14 ammattiyhdistystä.

Järjestön ammattiosastot edustavat eri toimialoja seuraavasti:

 • Teollisuus 63%
 • Jullkinen sektori 22 %
 • Rakennusala 9%
 • Kuljetusala 6%

 

 •  

 

 

 

 •