Toimintasuunnitelmat

SAK:N ÄÄNESEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ ry

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

 

Tarkoitus ja tehtävät:

 

Säännöt

 • Toimii alueellaan SAK:n edustajana

 • Hakeutuu aktiivisesti yhteistoimintaan jäsenyhdistysten kanssa ja toteuttaa yhteisiä tapahtumia ja hankkeita sekä osallistuu edunvalvontaan ja pyydettäessä tukee ammattiosastojen työtaistelutoimenpiteitä

 • vaikuttaa alueellaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, julkiseen keskusteluun ja kansalaisyhteiskunnan toimintaan

 • edistää järjestäytymistä ja järjestöllisiä toimintavalmiuksia

 • järjestää tiedotus-, koulutus- ja virkistystoimintaa

 

 • Edunvalvonta

 • Ensisijainen tehtävä on SAK:n paikallisjärjestön jäsenten etujen

valvonta

 • SAK:n ja paikallisjärjestön tulee torjua myös kaikki etujen huononnus yritykset

 • Paikallisjärjestön tulee huolehtia SAK:ssa tehtyjen sopimusten ja

päätösten täytäntöönpanosta ja valvoa niiden toteuttamista

 

 

Kokoustoiminta

 • Kokoustoiminta perustuu SAK:n ammatillisten paikallisjärjestöjen

sääntöihin kokoustoiminnasta.

 

 • Edustajiston syyskokous pidetään syys-marraskuussa ja kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa. Niissä käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Hallitus kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa ja aina tarvittaessa

Hallituksen kokouksia pyritään pitämään työpaikoilla

 

Alueellinen vaikuttaminen

 • Yhteistyön lisääminen muiden alueen ammatillisten paikallisjärjestöjen kanssa

 • työttömien koulutuksen kehittäminen ja tukeminen

 • luottamushenkilöiden ja aktiivien koulutuksen järjestäminen joko yhdessä muiden paikallisjärjestöjen kanssa tai omana koulutuksena

 • myötävaikuttaminen uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiseen

 • on mukana kunnallisessa päätöksen teossa mahdollisuuksien mukaan

 • SAK:n maakuntaryhmän toimintaan osallistuminen

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Paikallisjärjestö pitää yhteyttä Keski-Suomalaisiin kansanedustajiin ja sitä kautta pyrkii vaikuttamaan maakunnallisten asioiden eteenpäin viemiseen

 • yhteistyö ammattiyhdistysliikettä lähellä olevien järjestöjen kanssa

 

Paikallisjärjestön kehittäminen

 • Paikallisjärjestön toimintaa kehitetään erilaisilla koulutus – ja

tiedotustilaisuuksilla

 • Ammattiosastot ja –yhdistykset ovat aktiivisella osallistumisella avainasemassa paikallisjärjestön kehittämisessä.

 • Paikallisjärjestön jäsenosastojen ja –yhdistysten tulee edistää järjestäytymistä

 • Pyritään aktivoimaan nuoria mukaan ammattiyhdistystoimintaan

 • Kansalaistoimintaan innostaminen ja osallistaminen

 

Tiedottaminen

 • Ammattioppilaitosinfot

 • Paikallislehtiin ilmoitukset tapahtumista

 • Tiedotetaan koulutuksista ammattiosastoihin ja -yhdistyksiin

 • Pidetään erilaisia avoimia tiedotustilaisuuksia jäsenistöä lähellä olevista asioista

 • APJ:n omat kotisivut

 • Tiedotetaan SAK:n sivujen kautta

 

TapahtumatTyöväen vappujuhla Äänekoskella 1.5.2012

 • SAK:n aluekokouksiin edustajina osallistuu puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja

 

Tapahtumia 2013

8.-10.1. Nuori 2013-tapahtuma, Paviljonki, Jyväskylä
11.-12.1. Länsi- ja Lounais-Suomen aluetoimikuntien yhteistapaaminen, Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä
21.1. Toimitsijapalaveri
30.-31.1. Next Step-messut, Paviljonki, Jyväskylä
Kesäduunarikiertue, Jyväskylä ym.
16.3. SAK:n Länsi- ja Lounais-Suomen Kuntapäivä, Ikaalinen
26.-27.4. Länsi- ja Lounais-Suomen nuorten risteily, Turku-Tukholma-Turku, M/S Viking Grace
1.5. Vappu
23.5. SAK:n valtuusto, Kiljava
25.-26.5. Ay-sporttifestarit, Kotka
19.-20.10. Valtakunnalliset SAK-päivät, Kuopio
 

Talous

 • Talous laaditaan ammattiosastojen jäsenmaksun perusteella

 • toiminnan rahoittamiseksi paikallisjärjestö voi vastaanottaa lahjoituksia tai testamentteja sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräystä ja huvitilaisuuksia

 • tällä hetkellä mukana on 16 jäsen ammattiosastoa ja –yhdistystä

27.11.2012 SAK:n Ääneseudun paikallisjärjestö ry:n hallitus